Ślub konkordatowy czy cywilny? Różnice i wytyczne przy organizacji ślubu.

W Polsce istnieją dwa rodzaje ślubów, które mają moc prawną: ślub konkordatowy i cywilny. Coraz większą popularność zdobywa ślub humanistyczny, ale póki co w naszym kraju nie stanowi on formalnego potwierdzenia zawarcia związku małżeńskiego. W tym artykule omówimy podstawowe różnice między organizacją ślubu w tych dwóch wariantach. Omówimy też jakie warunki trzeba spełnić, aby uczestniczyć w ślubie konkordatowym.

Ślub konkordatowy a cywilny – podstawowe różnice.

Ślub konkordatowy jest ślubem zawieranym w kościele i zgodnie z zasadami określonymi przez Kościół Katolicki. Z kolei ślub cywilny jest zawierany w Urzędzie Stanu Cywilnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zasadniczą różnicą między tymi dwoma rodzajami ślubów jest fakt, że ślub konkordatowy jest uroczystością religijną, która ma swoje własne zwyczaje i obrzędy. Natomiast ślub cywilny jest uroczystością cywilną, która jest zgodna z zasadami prawa i nie ma związku z żadnymi obrzędami religijnymi.

Inną różnicą między tymi dwoma rodzajami ślubów jest fakt, że ślub konkordatowy wymaga przeprowadzenia kursu przedmałżeńskiego organizowanego przez Kościół Katolicki. Natomiast dla zawarcia ślubu cywilnego taki kurs nie jest wymagany.

Kolejną istotną różnicą między ślubem konkordatowym a cywilnym jest fakt, że ślub konkordatowy ma charakter sakramentalny. Oznacza to, że Kościół Katolicki uważa go za ważny i nierozerwalny. Natomiast ślub cywilny nie ma takiego charakteru i zgodnie z obowiązującym prawem może być rozwiązany przez sąd.

O ile ślub cywilny można zorganizować poza Urzędem Stanu Cywilnego, w obecności urzędnika, o tyle zgoda na organizację ślubu konkordatowego poza kościołem jest bardzo trudna do uzyskania. Ślub cywilny poza urzędem wiąże się z dodatkową opłatą, aktualnie w wysokości 1000zł. Do uzyskania zgody na ślub konkordatowy poza kościołem trzeba wielu formalności oraz argumentów, które mają przekonać władze kościelne co do zasadności takiej decyzji.

Ostatnią różnicą między tymi dwoma rodzajami ślubów jest fakt, że ślub konkordatowy wymaga obecności kapłana, który dokonuje ceremonii. Natomiast ślubu cywilnego udziela urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego.

Co należy zrobić aby wziąć ślub cywilny?

Przede wszystkim musicie spełniać warunki określone prawe czyli:

  • jesteście pełnoletni,
  • nie jesteście w związku małżeńskim,
  • nie jesteście ze sobą spokrewnieni ani spowinowaceni w linii prostej,
  • nie jesteście w stosunku przysposobienia,
  • nie jesteście ubezwłasnowolnieni

Jeśli nie ma innych przeciwwskazań, to w Urzędzie Stanu Cywilnego okazując dokumenty tożsamości należy złożyć stosowny wniosek, ustalić datę i godzinę oraz podjąć decyzję, czy ślub ma odbyć się w urzędzie, czy może poza nim.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uczestniczyć w ślubie konkordatowym?

Zawarcie ślubu konkordatowego wymaga spełnienia określonych warunków wymaganych przez Kościół Katolicki. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

1. Wyznanie wiary

Osoby, które chcą zawrzeć ślub konkordatowy muszą wyznawać wiarę katolicką. Przyszli nowożeńcy muszą być ochrzczeni oraz potwierdzić swoje zaangażowanie w życie kościelne poprzez uczestnictwo w nabożeństwach, przystępowanie do sakramentów oraz przestrzeganie zasad moralnych określonych przez Kościół.

2. Stan wolny

Kościół katolicki uznaje tylko takie małżeństwa, w których obie strony są stanu wolnego. Oznacza to, że nie są one w związku małżeńskim z inną osobą, ani nie są w trwającej separacji.

3. Kurs przedmałżeński

Przed zawarciem ślubu konkordatowego para musi ukończyć kurs przedmałżeński, organizowany przez Kościół Katolicki. Celem takiego kursu jest przygotowanie przyszłych małżonków do życia w związku małżeńskim, a także zapoznanie ich z podstawowymi zasadami wiary katolickiej.

4. Wymóg wierności

Małżonkowie, którzy chcą zawrzeć ślub konkordatowy, muszą wyrazić swoją zgodę na wierność, czyli trwałe i bezwzględne oddanie się drugiej osobie. Jest to ważny aspekt małżeństwa w Kościele katolickim, który podkreśla znaczenie i wartość sakramentu małżeństwa.

5. Sakramentalność

Ślub konkordatowy Kościół Katolicki traktuje jako sakrament, a więc nie tylko za umowę pomiędzy dwoma osobami. To również akt religijny, który łączy ich ze sobą oraz z Bogiem. Wymaga to od małżonków odpowiedniego podejścia i przygotowania się do tego wydarzenia.

Organizacja ślubu konkordatowego różni się od organizacji ślubu cywilnego na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim jest to uroczystość religijna, która wymaga od małżonków spełnienia określonych warunków związanych z wiarą katolicką, a także przeprowadzenia kursu przedmałżeńskiego. Takie małżeństwo ma charakter sakramentalny i wymaga od małżonków odpowiedniego podejścia oraz przygotowania się do tego wydarzenia.

Z drugiej strony, ślub cywilny to uroczystość cywilna, która jest zgodna z obowiązującym prawem i nie ma związku z żadnymi obrzędami religijnymi. Małżeństwo zawierane w Urzędzie Stanu Cywilnego, jest umową pomiędzy dwoma osobami i może być rozwiązane przez sąd.

Ślub konkordatowy jest bardziej wymagający i wiąże się z pewnymi ograniczeniami, ale jednocześnie jest to uroczystość o głębszym znaczeniu religijnym. Ślub cywilny natomiast pozwala na większą swobodę. Nie wymaga od pary spełnienia określonych warunków związanych z wiarą, ale jednocześnie  to uroczystość, która jest bardziej formalna.

Wasz wybór powinniście zawsze uzależniać od osobistych preferencji i przekonań. Jedno jest pewne – niezależnie od tego, jaki rodzaj ślubu zdecydujcie się zawrzeć, ważne jest, abyście byli odpowiednio przygotowani do życia w związku małżeńskim i zdawali sobie sprawę z tego, czym jest przysięga małżeńska.

Przeczytaj również:

Popularne kategorie usług:

© 2023 All Rights Reserved.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.